Age Tanja: “De plant profi teert op allerlei manieren van een betere nutriëntenbalans.” Planten met obesitas Planten blijken ook last van een nutriëntenobesitas te kunnen hebben. Age Tanja, consultant sierteelt: "Mensen die elke dag fast food of te veel eten, brengen hun gezondheid in gevaar. Bij planten werkt het net zo. Een teveel aan voeding verzwakt de plant; hij wordt gevoeliger voor plagen en ziekten. Een voeding die precies op maat is, zorgt ervoor dat de plant de aangeboden nutriënten optimaal en eff ectief weet te gebruiken. Hij wordt sterker en ziekten en plagen krijgen minder kans om toe te slaan." Een voorbeeld is de stikstofgift. Nogal eens krijgt een gewas te veel stikstof uit kunstmest aangeboden. Een overdaad aan 'chemische' stikstof maakt de plant zwakker. "Met de plantsapanalyses van NovaCropControl kunnen we dit meten. De teler kan dan beter corrigeren. Minder N uit kunstmest, en wellicht meer N van organische oorsprong. Als de overdaad aan N maar verdwijnt." Minder chemie, meer biologie Het versterken van de balans in de voeding heeft gunstige gevolgen. Een plant die op eigen kracht gezond is en blijft, heeft minder chemische gewasbescherming nodig, staat dus niet stil als gevolg bespuitingen, heeft meer groeikracht en zal een hogere productie neerzetten. Age Tanja: "Dat is het punt waar Koppert en NovaCropControl elkaar vinden. De bedrijven werken allebei aan het verduurzamen van plantaardige teelten. Minder chemie en meer biologie - dus méér natuur - past helemaal in dat streven." Zestig procent minder witte vlieg Adviseur Sjoerd Smits van NovaCropControl beaamt dat. Ook hij benadrukt het belang van de voeding voor de gewasgezondheid. "Kijk naar de samenhang tussen voeding en plagen. Een voorbeeld is witte vlieg. Bij een plant die een teveel aan stikstof heeft, is de eiafzet van witte vlieg maar liefst 2,5 keer hoger dan wanneer de plant precies genoeg stikstof heeft. Oftewel: als je de plant op precies het juiste stikstofdieet zet, daalt de aantasting door witte vlieg met zestig procent. De bestrijders kunnen het dan natuurlijk veel beter bijbenen en de teler zal minder snel problemen krijgen met het plaaginsect." NovaCropControl biedt inmiddels plantsapanalyses voor 21 nutriënten aan. De analyses zijn gebaseerd op harde en betrouwbare metingen. Sjoerd Smits: "Hun belangrijkste nut is dat de teler voorkomt dat de plant een overmaat aan voeding krijgt aangeboden. Die teler hoeft niet meer de drain met de gift te verrekenen, een methode waarin altijd een bepaalde mate van onnauwkeurigheid schuilt. En de analyses leggen interacties bloot die je anders niet of veel moeilijker te weten komt." Biostimulanten nog eff ectiever De analyses van NovaCropControl gaan ook een rol spelen in de productontwikkeling van Koppert. Met de plantsapanalyses kan Koppert de eff ectiviteit van nieuwe biostimulanten nog beter meten, al in de fase van de productontwikkeling, maar ook later als producten op de markt zijn. Age Tanja: "We kunnen de telers straks meer vertellen over hoe hun gewassen zich 'voelen' en wat de bedreigingen zijn die vanuit de voeding komen, én hoe zij hun gewassen sterker en fi tter kunnen maken." 2 Pagina 1

Pagina 3

Voor spaarprogramma, online tijdschriften en jaarverslagen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw nieuwsbrieven.

Biojournaal 0x59 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication