rapport 'Kasdek, gewasbescherming hebben dan gebruikelijk is in hun gewassen. "Elders in Nederland heb ik wel anders gezien. Daar zag ik telers die te lang te zuinig bleven en daardoor niet verder kwamen met de biologie. Uiteindelijk lopen ze hun achterstand wel in, omdat Koppert met nieuwe en succesvolle bestrijders kwam. Maar ook vóór die tijd hadden zij verder kunnen komen. Natuurlijk, zuinigheid is een goede eigenschap, maar plaaginsecten zijn natuur - en bezuinigen is dan niet altijd even verstandig." R&D en de nieuwste kennis De naam Koppert is volgens Jan uitgegroeid tot een kwaliteitsmerk in de biologische gewasbescherming. "Bij Koppert zit toch de R&D waaruit de nieuwe producten vandaan blijven komen. Omdat die R&D-functie zo sterk is, is Koppert ook een kennisbedrijf dat de nieuwste kennis snel doorgeeft aan de praktijk. Concurrentie is goed, het houdt iedereen wakker. Maar ik vraag me af of telers dezelfde begeleiding krijgen bij de vele, kleine en vaak zeer gespecialiseerde bedrijfjes die tot de markt zijn toegetreden." Na zijn pensionering zal Jan Hoogstrate zich niet gaan vervelen. Hij is al sinds jaar en dag trainer in het jeugdvoetbal in zijn woonplaats Annen, hij en zijn vrouw hebben een fl inke tuin met een grote hobbykas, en er kan vaker gefi etst gaan worden. bestuiving en insecten' "Nooit bezuinigen op de aantallen bestrijders." Bij nieuwbouw kiezen steeds meer tomatentelers in Nederland en ook in het buitenland voor diff uus glas. Met behulp van diff uus licht kan een teler hogere kilogrammenproducties realiseren. Op verzoek van Koppert voerde onderzoeker Jan Janse van de business unit Glastuinbouw van Wageningen UR een literatuurstudie uit naar de eff ecten van een diff uus kasdek of een kasdek met een afwijkend lichtspectrum op de bestuiving, de zetting en de aanwezige insecten bij tomaat. De belangrijkste conclusies: De kracht van de vaste begeleider Jij ontzorgt mij, vertelde Bram Bernhard hem ooit, de eigenaar van het bedrijf waar het interview plaatsvindt. Misschien is dat zo, zegt Jan, maar een speciaal geheim achter dat succes is er niet. "Wel een consequente werkwijze: loop heel regelmatig de bedrijven van je klanten af, zeker in tijden waarin het spannend kan zijn. Doe je dat niet, dan kun je nooit goed weten wat er speelt. Soms heb ik aan tien minuten genoeg om te zien hoe het gaat, soms ben ik een uur bezig. Feit is dat je het gewas en de kas van de klant kent. Dat is de kracht van de vaste begeleider." Er is een positief verband tussen de mate van UV-absorptie in het kasdek en de bescherming tegen insecten zoals wittevlieg, trips en luis. Beperking van UV in de kas kan echter negatief uitwerken op het zoekgedrag van nuttige insecten, zoals predatoren, en op de activiteit van hommels. 1 2 3 Bij hommels nemen de bestuivingsactiviteiten vooral af bij temperaturen boven de 30°C. Heeft u belangstelling voor het onderzoeksrapport? U kunt het downloaden via onze website: www.koppert.nl/ nieuws-pers/onderzoek-diff uus-licht-en-bestuiving/. KOPPERT BIOJOURNAAL 11 Pagina 10

Pagina 12

Voor nieuwsbrieven, online maandbladen en gidsen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw tijdschriften.

Biojournaal 0x59 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication